Tyck till
Talande webbLyssna

Allmän information till anhöriga

Anhörigas riksförbundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anhörigas Riksförbund stödjer närstående som vårdar någon i hemmet eller på institution.

Autismforumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kunskapscenter för autism och Aspergers syndrom.

Barn som anhörigalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Barn som anhöriga är ett nationellt utvecklingsarbete av stöd till barn och unga i familjer där föräldrar eller annan vuxen i barnets direkta närhet har missbruksproblem, psykisk sjukdom, psykisk funktionsnedsättning, en allvarlig fysisk sjukdom/skada eller som oväntat avlider.

Färdtjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Färdtjänst gäller resor inom Stockholms län. Färdtjänst innebär resa med taxi eller specialfordon för personer som på grund av sjukdom eller funktionshinder inte kan åka med kollektiva färdmedel.

Riksfärdtjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du har behov av en resa från hemmet till adresser utanför Stockholms län, kan du ansöka om riksfärdtjänst.

Handbok för anhörigalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Webbaserad uppslagsbok för anhöriga:

Myndigheten för delaktighetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Myndigheten för delaktighet är en kunskapsmyndighet som arbetar inom funktionshinderområdet. Myndigheten har i uppdrag att verka för att funktionshinderspolitiken ska få genomslag i hela samhället.

Karriärgallerianlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Karriärgallerian är en öppen ingång för dig mellan 16-24 år som söker arbete eller vill studera.

Nationellt kompetenscentrum för anhörigalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

En samarbetsresurs för att utveckla framtidens anhörigstöd. Här finns information om forskning och utveckling samt aktuella händelser inom anhörigområdet.

Neuroguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Webbplats om neurologiska sjukdomar och skador

Pionlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Pion innehåller aktuell och tillförlitlig information om hälsa, sjukdomar och behandlingsmöjligheter och riktar sig till dig som är patient, närstående eller vill lära dig mera.

Råd om vård, 1177länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Landstingens och regionernas gemensamma webbplats för råd om vård.

Svenskt Demenscentrumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ett nationellt kompetenscentrum inom demensområdet.

Ung anhöriglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Stöd till unga till demenssjuka

 

Senast publicerad: 2018-07-17

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation