Talande webbLyssna

Föreningar och organisationer

ACAlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vänder sig till dig som har vuxit upp med missbruk av alkohol, droger, eller liknande förhållanden.

Afasiförbundetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Är en intresseorganisation, som arbetar för att alla som fått afasi eller har grav språkstörning ska kunna leva ett gott liv.

Al-anonlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vänder sig till dig som har någon anhörig eller vän med alkoholproblem.

Anhörigföreningen Borderlinelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Erbjuder anhöriga att under öppet hus kvällar, träffa människor som befinner sig i en likartad situation.

Anonyma Alkoholisterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

AA, Anonyma Alkoholister är en förening där män och kvinnor delar sina erfarenheter, sina förhoppningar och sin styrka med varandra för att söka lösa sitt gemensamma problem och hjälpa andra att tillfriskna från alkoholism.

Anonyma Narkomanerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anonyma Narkomaner är en förening som utgår från att alla beroende, oavsett vilket beroende det är, kan sluta använda droger, bli av med önskan att använda och finna ett nytt sätt att leva.

Alzheimerföreningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förening för anhöriga till personer som drabbas av Alzheimers sjukdom. En målsättning är att ge anhöriga tillfälle till att komma i kontakt med varandra, stödja varandra och utbyta erfarenheter.

Anhörigas riksförbundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anhörigas Riksförbund är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som stödjer anhöriga och anhörigvårdare oavsett ålder, kön eller diagnos hos den som vårdas.

Riksföreningen Anorexi/ Bulimi-kontaktlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Arbetar för ett friskt samhälle utan ätstörningar där alla är fria att vara sig själva.

Astma och allergiföreningen Nacka Värmdölänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Arbetar för en bättre miljö i skolan. Informera och påverka politiker och andra beslutsfattare i astma - och allergi- frågor.

Attention Nacka Värmdölänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Arbetar intressepolitiskt för att förbättra livssituationen för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättning (NPF) såsom ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom, språkstörningar och OCD.

Järla skolväg 23, 131 40 Nacka

Autism- och Aspergerförbundetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Autism och Aspergerförbundet arbetar för att skapa bättre villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd.

Föreningen Balanslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Är öppet för alla med erfarenhet av psykisk ohälsa, egen eller som anhörig/närstående/vän. Vi inriktar oss främst på depression och bipolär sjukdom.

Svenska Celiakiförbundetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Patientorganisation som arbetar för överkänsliga mot gluten, mjölkprotein och sojaprotein

Demensförbundetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Arbetar för att förbättra förhållanden för personer med demens och deras anhöriga. Demensföreningarna har olika aktiviteter som t.ex. anhöriggrupper, informerar och sprider kunskap om demens.

DHR Nacka Värmdöavdelningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

DHR är en organisation för personer med nedsatt rörelseförmåga.

Järla skolväg 23,131 40 Nacka
Telefon: 08-716 08 25

Svenska diabetesförbundetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Har till uppgift att samla och organisera alla dem som vill främja medicinska och sociala intressen för människor med diabetes o syfte att minimera konsekvenserna av sjukdomen samt stödja vetenskaplig forskning.

Svenska Downföreningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Är en ideell förening för personer med Downs syndrom, deras familjer, anhöriga, vänner och personal.

Sveriges Dövas riksförbundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förbund som tillvaratar dövas sociala, ekonomiska, språkliga och kulturella intressen.

FSDB – Föreningen Sveriges dövblindalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Arbetar för rätt till full delaktighet, jämlikhet, självständighet och självbestämmande för personer med dövblindhet på alla områden i samhället 

FUB – för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Nacka Värmdölänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Är en intresseorganisation som ideellt arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv.

Järla skolväg 23, 131 40 Nacka 

Föräldraföreningen mot narkotika ( FMN)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kärnverksamheten är att stödja de anhöriga i sin väg tillbaka från ett stort kaos med droger i familjen till ett fungerande liv igen. Erbjuder anhörigprogram med rådgivning. 

Svenska Epilepsiförbundetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Är en ideell organisation som verkar för bättre livskvalitet för personer med epilepsi och deras anhöriga. 

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraftlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Intresseorganisation för människor med förvärvad hjärnskada och deras närstående. 

Hjärt- och lungsjukas förening i Nacka-Värmdölänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Arbetar för att hjärtsjuka och lungsjuka personer ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi informerar, utbildar och arbetar med opinionsbildning i frågor som berör våra medlemmar.

Järla skolväg 23, 131 40 Nacka
Telefon 08-718 22 97 

HOPP Riksorganisation mot sexuella övergrepplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

HOPP Stockholm är en förening som ger stöd till kvinnor, män och transpersoner utsatta för sexuella övergrepp och våldtäkt.  

Hörselskadades förening HRF Nacka Värmdölänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Är till för alla som har en hörselnedsättning eller är döv, och för alla med tinnitus, ljudöverkänslighet eller Menières sjukdom. Vi välkomnar också anhöriga, inte minst föräldrar till hörselskadade barn.

Järla skolväg 23, 131 40 Nacka

Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka (RMT)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

En organisation för människor med sjukdomar och skador och funktionsstörningar i mag –tarmkanalen samt deras anhöriga. 

Riksförbundet för njursjukalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Har bland annat till uppgift att främja och tillvarata de njursjukas intressen beträffande behandling, våd, rehabilitering och social trygghet. 

NHR Nacka Värmdölänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vi är en ideell och fristående organisation som styrs av dig som medlem Vi arbetar för att förbättra situationen för personer med neurologiska sjukdomar och skador, samt för deras anhöriga.

Järla Skolväg 23, 131 40 Nacka 

NSPH samverkan för psykisk hälsalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Är ett nätverk bestående av patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området. 

OCD-föreningen Ananke Stockholmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Är en stödförening för anhöriga och drabbade av tvångssyndrom ( OCD), samt andra tvångssyndrom. Erbjuder även stödgrupper för drabbade och anhöriga. 

Ovanliga diagnoserlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

I Socialstyrelsens kunskapsdatabas om ovanliga diagnoser finns information om sjukdomar eller skador som finns hos högst 100 personer per miljon invånare och som leder till omfattande funktionsnedsättning. 

Parkinsonförbundetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Arbetar för parkinsonsjuka och deras anhöriga. 

Reumatikerföreningen i Nacka-Värmdölänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Järla Skolväg 23, 131 40 Nacka
Telefon 08-718 48 89 

RSMH – Riksförbundet för social och mental hälsalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

RSMH arbetar för att människor med psykisk ohälsa ska ges goda förutsättningar att komma tillbaka till ett gott liv.  

Riksförbundet Ungdom för Social hälsa – RUSlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Organiserar unga upp till 30 års ålder som har erfarenhet av psykiska eller sociala problem. 

Randiga husetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ett nationellt kompetens- och resurscentrum med verksamhet för barn, unga och vuxna som förlorat en familjemedlem eller annan närstående i dödsfall. Vi vänder oss även till den som har en sjuk anhörig som lider av en sjukdom med dödlig utgång.  

Riksförbundet för Rättigheter, Frigörelse, Hälsa och Likabehandling ( RFLH)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Är ett förbund av föreningar och medborgare som tillsammans verkar för ett samhälle utan missbruk och beroende. 

Röda korsetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Röda Korset finns i nästan alla jordens länder. Arbetet ser olika ut i vår kommun och ute i världen, men vårt uppdrag är alltid detsamma oavsett var vi befinner oss. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande, var det än uppstår och vem som än drabbas.

SPES – Riksförbundet för Suicidprevention och efterlevandes stödlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Är till för alla som mist en familjemedlem, släkting, partner eller god vän genom suicid. 

Strokeföreningen Nacka Värmdölänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Arbetar för att sprida kunskap om stroke, dess riskfaktorer, symtom och konsekvenser. Arbetar också för att de som fått stroke ska få en god vård och rehabilitering och kunna leva ett värdigt liv.  

Svenska OCD-förbundet Anankelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Är en rikstäckande ideell förening med uppgift att stödja människor med tvångssyndrom (OCD) och närliggande diagnoser. 

Synskadades förening SRF Nacka-Värmdölänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förening för vuxna och barn med synnedsättning. Som medlem hos oss får du möjlighet att träffa andra synskadade och utbyta erfarenheter. Det är inte alltid lätt att se dåligt i ett samhälle som är gjort för fullt seende.

Riksorganisationen Unga synskadadelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Är en intressepolitisk organisation bestående av ungdomar med synnedsättning i åldern 12-30 år.

Stödcentrum mot incest (Rsci)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ger stöd och hjälp åt kvinnor som utsatts för incest och sexuella övergrepp i barndomen. Föreningen erbjuder personliga samtal och olika möjligheter till bearbetning.

Sällsynta diagnoserlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Är en organisation för människor med sällsynta diagnoser och funktionshinder, och föreningar som arbetar för de sällsynta diagnosgrupperna. 

Förbundet Unga rörelsehindradelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Är en intresseorganisation för ungdomar upp till 32 år. 

ÅSS- Svenska ångestsyndromsällskapetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sprider kunskap om ångestsyndrom och informerar om vilka former av behandling som finns att tillgå. 

Senast publicerad: 2018-07-17

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation

Mer information