Talande webbLyssna

Fysisk funktionsnedsättning

Habilitering och hälsa

Riktar sig till personer som bor inom Stockholms län. Habilitering & Hälsa erbjuder råd, stöd och behandling till barn, ungdomar och vuxna med varaktiga funktionsnedsättningar. Man ger också stöd till föräldrar, andra närstående och nätverk.

Forum Funktionshinder - är Habilitering & Hälsas informationscenter som ska sprida kunskap om funktionshinder.

Läs mer om Habilitering och hälsalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kris- och samtalsmottagningen för anhöriga

Erbjuder psykologiskt stöd åt anhöriga till personer med funktionshinder som är bosatta i Stockholms län.

Läs mer om Kris- och samtalsmottagningen för anhörigalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast publicerad: 2014-07-08

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation