Tyck till
Talande webbLyssna

Din trygghet och säkerhet

Vid större olyckor och kriser är det viktigt att du som bor i kommunen får snabb och korrekt information.

Sveriges Radio P4

Den viktigaste informationskällan vid stora olyckor är Sveriges Radio P4länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som har beredskap att dygnet runt kunna informera i ett krisläge.

Krisinfo - nationell webbplats

Vid orkan, översvämning, jordskred, pandemier, fartygsolyckor, terrorattentat och motsvarande större kriser för ett samhälle behöver du specialinformation för stunden. Sådan krisinformation uppdateras varje minut på en nationell webbplats för krisinformationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Här finns alla informationsvägar samlade.

Tappställen för dricksvatten

I kommunens krishanteringsplan ingår beredskap för allmän tillgång till rent dricksvatten i katastroflägen. Även i andra situationer kan du behöva hämta dricksvatten i dunk.

Här finns kommunens tappställen för dricksvattenöppnas i nytt fönster

Senast publicerad: 2017-07-10

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation