Tyck till
Talande webbLyssna

Drogförebyggande arbete

Ett drogförebyggande bedrivs bäst över sektorsgränser och involverar flera aktörer och arenor.

Forskning visar att förebyggande arbete får bäst effekt om det anpassas efter lokala förhållanden där man tar hänsyn till de förutsättningar och drivkrafter som finns i organisationen. En stark länk och en tydlig röd tråd mellan nationell-, regional- och lokal nivå underlättar arbetet.

Inom drogförebyggande arbete är det viktigt att identifiera och ta hänsyn till risk- och skyddsfaktorer.

Det vill säga vilka faktorer som utgör en risk för, eller som skyddar människor från att initiera och/eller utveckla ett problematiskt substansbruk. Att stärka skyddsfaktorerna genom ett bra hälsofrämjande arbete är mycket viktigt.

Vad gör Värmdö kommun?

Drogförbyggande arbete utformas olika beroende på i vilken verksamhet arbetet bedrivs. Målet att minska användandet och negativa konsekvenser av substansbruk är dock gemensamt.

Mer om kommunens arbete och exempel på hur det bedrivs finner du bland annat under Hälsofrämjande och förebyggande arbete.

 

Senast publicerad: 2018-08-20

Kontakt

Mer information