Talande webbLyssna

Alkohol- och narkotikaförebyggande arbete på krogen

Värmdö kommun arbetar för att minska våld och skador kopplade till alkohol- och narkotikakonsumtion på krogen samt utveckla en restaurangkultur som motverkar överservering och servering till underåriga.

Arbetet baseras på samverkan, utbildning och tillsyn enligt en modell som utarbetats och utvärderats av STAD (STockholm förebygger Alkohol- och Drogproblem), Stockholms läns landstings.

I Värmdö kommun sker samverkan via krögarmöten som innefattar representanter från kommun, polis, lokala krögare och vaktbolag. Tillsammans med Nacka och Tyresö kommun samt polis erbjuder Värmdö kommun en utbildning i Ansvarsfull alkoholservering till restaurangägare och personal.

Värmdö är även en kommun som arbetar aktivt med metoden ”Krogar mot Knark” vilket innebär att de krogar som vill engagera sig kan certifieras för sitt arbete med att förebygga narkotika i krogmiljö. Årliga narkotikautbildningar för restaurangpersonal arrangeras av kommunen tillsammans med polisen.

Mer information om utbildning och tillsyn


Senast publicerad: 2017-01-11