Tyck till
Talande webbLyssna

Samverkan med polisen

I samverkan med polisen tas det fram medborgarlöften och samverkansavtal. Medborgarlöften handlar om att lyssna på vad de som bor och verkar i ett område upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra.

Medborgarlöfte

Medborgarlöften som Värmdö kommun och Nacka lokalpolisområde tagit fram under året baseras på information från medborgar- och medarbetardialoger, trygghetsundersökningar samt brottsstatistik.

Sammantaget resulterar detta har resulterat i följande medborgarlöften:

 

Ökad trygghet och synlighet genom:

Situations- och platsanpassade insatser

Vid behov ska polisiär närvaro prioriteras och riktade insatser genomföras på platser och i situationer som upplevs som otrygga bland kommunens medborgare.

Fältsamverkan

Polisen och den kommunala fältverksamheten träffas kontinuerligt för att utbyta information och vidareutveckla samverkan kring rutiner vid gemensamma insatser.

Drogförebyggande arbete

Polisen och kommunen arbetar aktivt med ungdomar i riskzon, bl a genom att samordna ungdomsinsatser för att minska bruket av droger.

 

Syftet är att dessa löften ska ligga i linje med den samverkansöverenskommelsen som löpande tecknas mellan polis och kommun. 

Senast publicerad: 2018-12-18