Tyck till
Talande webbLyssna

När delar av samhället slås ut

Om det blir ett långvarigt strömavbrott eller någon störning eller kris i samhället så måste du själv vara beredd på att ordna vatten, värme och något att äta. Du behöver också kunna kommunicera med andra och få information från media och myndigheter. Packa en krislåda med saker som är bra att ha.

Om du bara ägnar några minuter till att fundera över hur ett längre elavbrott skulle påverka dig och din omgivning har du redan skaffat en mental beredskap för en samhällskris. Den mentala krisberedskapen gör att du bättre klarar av att hjälpa dig själv och andra när stora delar av samhället har stannat.

Förbered dig

Vid en samhällskris kommer inte resurserna att räcka till alla drabbade samtidigt, utan resurserna måste prioriteras för de mest utsatta. Andra behöver klara sig själva en tid. Har du funderat över hur just du och dina anhöriga skulle klara en vardag som inte fungerar som vi är vana vid? Vilka behov och förutsättningar behöver ni ta hänsyn till?

Planera för att kunna klara dig på din egen mat och ditt eget vatten i minst 72 timmar, eller så länge som just dina förutsättningar tillåter. Det betyder inte att samhällskrisen är över efter tre dygn. Det kan ta veckor, ja månader, innan vardagen fungerar normalt igen. Det betyder inte heller att hjälpen kommer efter just tre dygn, men om du har det du behöver de första dagarna får du tid att tänka över din situation så att du kan fatta viktiga beslut. Det kan också innebära att du slipper köa för varor som just då är mycket attraktiva.

Vatten, värme, mat och kommunikation

För att klara en krissituation på bästa sätt är det viktigt att tillgodose behovet av värme, vatten, mat och kommunikation. Om du skulle bli isolerad på grund av smitta eller hårt väder, långt elavbrott eller någon annan katastrof behöver du ta hand om dig och dem runt omkring dig extra väl. Du behöver också kunna komma i kontakt med anhöriga och ta del av information från medier och myndigheter.

Läs mer nedan på DinSäkerhet.se om hur du kan förbereda dig inom områdena vatten, värme, mat och kommunikation. På varje sida finns en checklista med saker som är bra att tänka på eller packa i en krislåda.

Läs mer på DinSäkerhet.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunens arbete under kris

Kommunen är förberedd på olika kriser, främst på allvarliga störningar inom vatten, vägar, kommunikationer och el. Färdiga krisplaner finns, bland annat för hur kommunen ska samarbeta med räddningstjänst och polis, med grannkommuner och länsstyrelsen och trafikverket men också med lokala frivilligorganisationer.

Vid en kris aktiveras behövliga delar av kommunens ledningsorganisation för att så effektivt som det är möjligt koordinera arbetet med händelsen. Målsättningen med arbetet är att minimera konsekvenserna för de som befinner sig i kommunen.

POSOM

En viktig del av krishanteringen är att kommunens POSOM-grupp sammankallas för att stötta drabbade och deras anhöriga i en krissituation. POSOM står för Psykiskt och Socialt Omhändertagande och är en grupp bestående av kommun och samverkande aktörer. POSOM initieras vid händelser där det upplevs finnas ett stort behov av psykosocialt omhändertagande av bland annat vittnen och anhöriga.

Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)

Varnings- och informationssystemet – Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) används för att varna och informera allmänheten vid stora olyckor och allvarliga händelser. Lär dig vad utomhussignalen betyder.

Varning utomhus kan i princip ske i alla tätorter med mer än 1 000 invånare samt inom särskilda områden runt våra kärnkraftverk. För detta system finns cirka 4 500 ljudsändare installerade. De kan användas för varning vid alla typer av faror och då sänds signalen ”Viktigt Meddelande” som följs av information i radio och TV. Utomhusvarningssystemet kan också användas för att ge beredskapslarm och flyglarm om Sverige skulle råka i krig.

Utrustningen i utomhusvarningssystemet ägs av staten och kommunerna är användare och ansvarar också för drift och underhåll. I Värmdö kommun sköts detta av räddningstjänsten. Utrustningen sitter ofta på hustak.

Sedan den 1 september 2014 kan du bli automatiskt uppringd och få ett inspelat talmeddelande på din fasta telefon, ifall ett VMA är utfärdat i området. Från och med 1 juli 2017 är det möjligt att skicka VMA via sms till mobiltelefoner i ett visst område. Riksdagen godkände i maj 2017 de lagändringar som krävs för att göra detta. Tidigare kunde varningsmeddelande bara skickas till fasta telefoner och till mobiltelefoner som var registrerade i det aktuella området.

Förändringen innebär att mobiloperatörer blir skyldiga att förmedla varningsmeddelande till allmänheten. För att detta ska vara möjligt får operatörerna rätt att behandla uppgifter om mobiltelefoners position. Uppgifterna får endast behandlas i den utsträckning och under den tid som är nödvändig för att sända varningsmeddelande och ska därefter genast utplånas.


Hur låter larmet?

Signalen hörs i sju sekunder i taget med 14 sekunders tystnad emellan. När faran är över hörs en annan längre signal. Signalerna provas kl. 15.00 första helgfria måndag i mars, juni, september och december. Vid prov ges även information i radion.

Hur gör jag när larmet går?

När du hör signalen ska du:

  • Gå inomhus
  • Stänga alla dörrar, fönster ventiler och fläktar
  • Lyssna på radio eller se på TV, där du får mer information


När används larmet?

Det är den ansvarige räddningsledaren inom räddningstjänsten som bestämmer om och när allmänheten ska varnas. Det kan vara exempelvis vid gasutsläpp, extremt väder, stor brand eller annan allvarlig olycka. Varnings- och informationssystemet kan också användas för att ge beredskapslarm och flyglarm om landet skulle råka i krig.

I särskilda områden runt kärnkraftverken ska, utöver utomhusvarning, de boende inom dessa områden också kunna få varning inomhus. Detta sker genom RDS-systemet och innebär att hushållen tilldelas särskilda radiomottagare avsedda för varning. Närmast ansvariga för varningen runt kärnkraftverken är respektive länsstyrelse.


Kanaler för VMA

I de här radio- och TV-kanalerna kan du få information i en VMA-situation:

  • Sveriges Radios FM-kanaler
  • Sveriges Television
  • Sveriges Utbildningsradio
  • TV4
  • Kanal 5
  • Kanal 9

På SVT:s Text-TV sidan 100 anger man när en VMA-situation pågår och hänvisar för mer information till Text-TV sidan 599 där samma meddelande som läses i radio publiceras skriftligt.

Läs mer på www.krisinformation.se

Kommunens information vid kris

Värmdö kommun informerar främst genom kommunens webb och sociala medier vid händelse av kris. Dessa kanaler kompletteras vid behov för att i den mån det går säkerställa att de berörda får behövlig information.

Utöver Värmdö kommuns webb och sociala medier kan du besök myndigheternas gemensamma webbplats för Krisinformation där du alltid kan få relevant information: Krisinformation.se
Krisinformation.se finns också på Twitter som @Krisinformationlänk till annan webbplats och på Facebooklänk till annan webbplats.

SMS vid samhällsstörningar

Vid samhällsstörningar skickar kommunen även SMS till drabbade abbonennter.

Läs mer om kommunens SMS-tjänst

113 13

113 13 är Sveriges nationella informationsnummer som du kan ringa om du vill få information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället.

All information som lämnas på 113 13 är verifierad information, det vill säga den är avstämd med till exempel kommunen där händelsen har ägt rum. Det kan till exempel handla om en större storm, en influensaepidemi eller en översvämning.

Senast publicerad: 2017-07-27