Tyck till
Talande webbLyssna

Våld i nära relation

Har du blivit utsatt för hot eller våld i din relation? Är du osäker på vad som egentligen är ett hot? Det finns hjälp att få.

Vad är hot och våld?

Ett hot innebär att någon närstående, såsom din man/fru, sambo , släktingar, föräldrar eller någon annan familjemedlem hotar att skada dig eller din egendom. Hotet som riktas mot dig kan även omfatta andra personer, djur eller föremål som har stor betydelse för dig.

Exempel: ”Jag ska döda dig”


Våld är när någon närstående, såsom din man/fru, sambo, släktingar, föräldrar eller någon annan familjemedlem gör någonting mot dig för att skada, smärta, skrämma eller kränka dig.

I Sverige är det förbjudet enligt lag att slå och hota andra personer – både inom och utom familjen.

Exempel: Knuffar, slag, sex mot din vilja

Hjälp under kontorstid

Under kontorstid kan du ringa till vår socialsekreterare som är specialist på att möta dig som utsatts för våld på telefonnummer 08-570 481 48.

Du kan även vända dig till Socialtjänstens mottagningsenhet som nås via kommunens servicecenter 08–570 470 00.

Akut hjälp efter kontorstid

Efter kontorstid kan du vända dig till socialjouren 08-570 307 20

Och i akuta situationer ringer du polisen – 112Senast publicerad: 2019-08-28