Våld i nära relation

Begreppet våld i nära relationer innefattar alla typer av våld mellan närstående såsom din man/fru, sambo, släktingar, föräldrar eller någon annan familjemedlem. Det handlar både om heterosexuella och samkönade relationer samt mellan syskon och inom andra familje- och släktrelationer.

Våld kan anta många former

Det fysiska våldet kan ta sig uttryck i form av allt från knuffar, slag, sparkar, stryptag eller kvävningsförsök till användandet av olika vapen som kniv eller skärp.

Sexuellt våld innebär allt från ovälkommen beröring till att tvingas utföra sexuella handlingar eller utsättas för sådana utan att man gett samtycke eller tjatats eller hotats till det.

Olika former av isolering, verbala kränkningar, känslomässig utpressning, skambeläggande samt utnyttjande av barnen för att få kontroll över den andra föräldern är exempel på psykiskt våld.

Våldet kan även bestå av materiell skadegörelse, exempelvis att förövaren slår sönder möbler och andra saker i hemmet.

Läs mer på Nationellt centrum för kvinnofridlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Har du blivit utsatt för hot eller våld?Har du utsatt andra för hot eller våld?