Storleken på försörjningsstöd

Försörjningsstödet är individuellt och behovsprövat och det ställs krav på att du ska ha gjort allt du kan för att själv klara din och din familjs försörjning.

Försörjningsstöd ska ge en skälig levnadsnivå. Vad som är skäligt för vissa behov preciseras i riksnormen för försörjningsstöd som omfattar alla Sveriges kommuner. Prövningen av ekonomiskt bistånd är individuell och hänsyn tas till omständigheterna i det specifika fallet. Värmdö kommun har antagit riktlinjer som också de ligger till grund för prövningen. 

Riksnorm

I riksnormen ingår kostnader för livsmedel, kläder och skor, förbrukningsvaror, lek och fritid, barnförsäkring, hälsa och hygien samt dagstidning, TV-avgift och telefon. Normbeloppen är olika för barnfamiljer, par och ensamstående. Ingår det flera personer i hushållet läggs alla personers inkomster och utgifter ihop och hushållet bedöms som en ekonomisk enhet. I försörjningsstödet ingår även rimliga kostnader för bostad, hushållsel, hemförsäkring, arbetsresor och fackförenings- eller a-kasseavgift. Dessa kostnader ska styrkas med hyreskontrakt, fakturaspecifikation och kvitto.

Om riksnormen på Socialstyrelsen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Livsföring i övrigt

Ekonomiskt bistånd kan även beviljas till andra nödvändiga utgifter som exempelvis barnomsorg och tandvård.

Provberäkna ditt försörjningsstöd 

Vill du göra en provberäkning för att se om din ekonomi ligger över eller under nivån för försörjningsstöd kan du använda Socialstyrelsens beräkningsverktyg. Visar beräkningen att dina månadsinkomster är lägre än den nivå som kan ge rätt till försörjningsstöd kan det betyda att du får försörjningsstöd, men det kan finnas andra omständigheter som också påverkar din rätt till bistånd. Socialtjänsten gör en individuell bedömning och beslutet kan påverkas av annat än ekonomiska faktorer.

Socialstyrelsens verktyg för provberäkninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster