Bredband och IT

Värmdö kommuns vision är att alla kommuninvånare och lokalt verksamma företag ska ha tillgång till funktionsduglig IT-kommunikation. Detta är en del av förutsättningarna för kommunens utbyggnad av e-tjänster inom olika områden och utvecklingen pågår kontinuerligt.

Vad är bredband?

Bredband är ett vanligt samlingsnamn för en mängd olika tekniker som gör det möjligt att ansluta till internet med hög överföringshastighet. Vanligast ger fiber både högre och säkrare överföringshastighet.

Bredband är ett samlingsnamn för access till internet. Grovt sett kan bredband delas upp trådbundet och trådlöst bredband. Trådlöst bredband är mobilt bredband (exempelvis genom en smartphone eller en surfplatta) eller fast trådlös anslutning (exempelvis satellit). Trådbundet bredband finns i tre former. Genom anslutning via uttaget för det fasta telefonnätet (ADSL), via uttaget för kabel-tv eller via optisk fiber. Nästan alla hushåll och företag i landet kan i nuläget få bredband via åtminstone någon av teknikerna. Många kan dessutom välja mellan flera olika alternativ för sin bredbandsuppkoppling. För att nå snabb överföringshastighet, minst 100 Mbit/s, fordras fiber, kabel-TV eller mycket goda mottagnings och kapacitetsförhållanden för 4G.

Fiber hos dig?

På bredbandskartan kan du hitta leverantörer och få reda på vilka som äger ditt nät. Därefter kan du ta reda på om det går att ansluta din fastighet genom att kontakta nätägaren eller tjänsteleverantören. Om du inte hittar någon som erbjuder bredband till din fastighet kan du starta ett lokalt bredbandsnät. Det är ett sätt att få bredbandsnät där det inte finns några kommersiella bredbandsleverantörer.

Ta reda på om det finns bredband i ditt område via Bredbandskartan.se.

Bredbandskartan.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunens roll

Regeringen har utformat en vision och målbild att 95 % av alla hushåll och företag i Sverige ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbits per sekund till år 2020. Kommunen delar regeringens vision om att alla invånare och verksamma företag ska ha tillgång till bredband och utvecklingen pågår kontinuerligt. Men kommunen får inte konkurrera med den kommersiella marknaden och själv agera operatör. Däremot ger kommunen förutsättningar för bredbandsutbyggnad genom att bland annat ge råd, föra dialog med operatörer och vara behjälplig med olika tillstånd som kan komma att behövas.

Bredband på Värmdö

Inom Värmdö kommun varierar tillgången på snabb kommunikation. Länsstyrelsen stödjer i vissa fall nätutbyggnad om tillräckligt antal hushåll i ett område går samman.

Mer information hittar du här

varmdo.se/uppkoppladlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Enlig kommunens bredbandsstrategi ska fibernätet med hög kapacitet kompletteras med mobila tjänster och trådlösa nät. I många mer glesbebyggda områden används mobilt bredband, 4G. Mobilt bredband innebär att en uppkoppling sker via en radiosändare till något av de mobila bredbandsnäten. Styrkan i mobilt bredband är att användaren är mindre bunden vid en specifik plats. Hastigheten och kvaliteten är dock svår att garantera eftersom tjänstens kvalitet är beroende av antal samtidiga användare och avståndet till närmaste mobilmast. I skärgården med många besökare under sommartid får det stora konsekvenser där täckningen på många håll även är dålig. Under våren 2017 kommer länsstyrelsen genomföra mätningar av täckning på det mobila nätet i skärgården. Nästa generation mobilt bredband 5G börjar byggas ut 2020.

Du som inte har tillgång till egen dator kan använda datorer på biblioteket i Gustavsbergs centrum (Runda huset). Är du ung och besöker en fritidsgård kan du använda dator där.

Hyresgäster inom Värmdöbostäder har tillgång till bredband i bostaden, medan man i privata boenden får välja egna kommunikationslösningar inom respektive bostadsrättsförening eller samfällighetsförening.

Nedläggning av telenätet

Telefonoperatörerna genomför löpande förändringar och uppgraderingar i sina tele- och bredbandsnät. Trenden är att traditionell fast telefoni och bredband via telejacket (ADSL) ersätts med tjänster via fiber eller mobilnäten.

Delar av det gamla, fasta telefonnätet, som till stora delar ägs av Telia, kommer att läggas ner den 31 maj 2020 i Värmdö kommun. De områden som berörs av nedläggningen är Gällnöby och Fågelbro totalt berörs ca 200 kunder. Det innebär att kopparnätet i dessa områden kommer behöva ersättas med lösningar som fiber, radiolänk eller mobilt bredband. Telias förändringar påverkar även operatörer som hyr in sig i deras nät, såsom ComHem, Bredbandsbolaget med flera. Ta kontakt med den operatör som förser dig med fast telefoni eller bredband i dagsläget för att se vad de kan erbjuda dig för alternativ när kopparnäten släcks ner.

Om du är berörd kommer Telia, eller annat ansvarigt telebolag som använder deras nät, att kontakta dig så att du kan få information om alternativen.Har du frågor om bredband är du välkommen att kontakta

Julia Karlsson
Samhällsplanerare
08-570 472 72
julia.karlsson@varmdo.se