• Vattenläcka
    21.22 Vattenläcka på grund av sprucken vattenledning.Läckan är nu lokaliserad och det ser inte ut att bli någon större påverkan. Arbetet beräknas vara klar klockan 00:00 inatt.Stora delar av Värmdö kan uppleva lågt tryck samt att brunt vatten kan förekomma. För löpande information följ alltid varmdo.se
    Mer information

Pågående detaljplanering


​Inom kommunen pågår ständigt utredningar och planarbeten som rör ny eller befintlig bebyggelse

Kommunstyrelsen beslutar om vilka planuppdrag som ska prioriteras.
Främst prioriteras planering av nya bostadsområden i kommunens tätorter och planering av prioriterade förändringsområden (PFO).

Just nu pågår samråd/granskning här:

Inga detaljplaner är ute för samråd eller granskning för tillfället.

Här pågår det arbeten med detaljplaner


Gustavsberg

Värmdölandet

Ingarö

Fågelbrolandet

Skärgården