Pågående detaljplanering


​Inom kommunen pågår ständigt utredningar och planarbeten som rör ny eller befintlig bebyggelse

Kommunstyrelsen beslutar om vilka planuppdrag som ska prioriteras.
Främst prioriteras planering av nya bostadsområden i kommunens tätorter och planering av prioriterade förändringsområden (PFO).

Just nu pågår samråd/granskning/utställning här:

Ekvik 1:29 - Förlängd granskningstid 2020-02-10 - 2020-03-01

PFO B3 Norra Älvsala - Granskning 2020-02-13 - 2020-03-08

PFO S3 Herrviksnäs - Förnyad utställning 2020-02-18 - 2020-03-09

Här pågår det arbeten med detaljplaner


Gustavsberg

Värmdölandet

Ingarö

Fågelbrolandet

Skärgården