Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Valnämnden 23 januari 2020

Nämnd/styrelse/bolag

Valnämnden

Sammanträdesdatum

2020-01-23

Paragrafer

§1-3

Datum då anslaget sätts upp

2020-02-14

Datum då anslaget tas ned

2020-03-09

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset

Sekreterare

Emil Steen

emil.steen@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar