Tyck till
Talande webbLyssna

Lotteritillstånd

I princip alla lotterier för allmänheten styrs i Sverige av lotterilagen. Det statliga organet för lotterier heter Lotteriinspektionen. På deras webbplats finns mer information om lotterier och de lagar, förordningar, villkor och allmänna råd som styr lotteriverksamheten.

Frågor om tillstånd och tillsyn är fördelade mellan Lotteriinspektionen, länsstyrelser och kommuner. Kommunen är tillstånds- och tillsynsmyndighet för så kallade egentliga lotterier, när de ska anordnas av en ideell förening som är verksam huvudsakligen inom den aktuella kommunen. I Värmdö kommun sköts frågor om registrering, tillstånd och tillsyn enligt lotterilagen av Socialnämnden.

Senast publicerad: 2018-07-27

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation

Mer information