• Brunt vatten kan förekomma
    15.24 Brunt vatten kan förekomma i Skeppdalsström. Tekniska driftsavdelningen är ute och jobbar på att åtgärda felet. 15:21 går det inte att bedöma hur länge detta kan förekomma.Om du upplever att vattnet är missfärgat se till att spola vattnet tills det är klart. Vattnet är drickbart och missfärgningen är inte farlig, men undvik att använda tvättmaskinen om vattnet är missfärgat.
    Mer information

Vanliga frågor

I januari är det dags för många barn att söka skola inför nästa läsår. Här hittar du svar på vanliga frågor om ansökan.

Hur vet jag om jag ska göra ett skolval?

Du ska göra ett skolval om ditt barn ska börja i förskoleklass eller om ditt barns nuvarande skola inte erbjuder undervisning i en högre årskurs.

Behöver jag göra ett skolval om jag har tackat ja till en plats i en fristående skola?

Ja. Har du blivit erbjuden en plats på en fristående skola och accepterat den ska du också göra skolvalet via kommunens e-tjänst. Ange vilken skola ditt barn ska börja i.

När vet jag vilken skola mitt barn tillhör?

Man tillhör ingen skola. Huvudregeln är att en elev som är folkbokförd i Värmdö kommun ska placeras vid den kommunala skola där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå.

Vad händer om man inte får plats på sökt skola?

Om en skola inte kan ta emot alla elever som ansökt om plats tillämpas principen om relativ närhet. Det innebär en uträkning av avstånd mellan hemmet till en alternativ skola och den sökta skolan. Därefter jämförs avståndet för samtliga som sökt samma årskurs i samma skola.

När får jag besked om vilken skola mitt barn blivit antagen till?

Under mars månad 2020 skickar skolorna hem beslut om plats.

Gäller syskonförtur om det finns fler elever som vill gå på en viss skola än det finns platser?

Syskonförtur gäller som urvalsgrund 3 för elever som ska börja förskoleklass och har ett syskon som redan går i årskurs 1-3 på den skolan under det aktuella läsåret.

Vad händer om jag flyttar inom kommunen under våren?

Det är ditt barns folkbokföringsadress när skolvalet stänger den 9 februari som kommer att räknas i skolvalet.

Påverkar mitt val av skola möjligheten till skolskjuts?

Ja, det kan påverka rätten till skolskjuts. Har du valt en annan skola än den närmaste skolan kan du beviljas skolskjuts, om det inte innebär en merkostnad för kommunen eller är svårt att ordna.